Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikçilik faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlamaktadır.
Ufuk Avrupa Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Komisyon Tarafından Belirlenen Ufuk Avrupa Programının 5 Misyonu: 
  1. Kanser Misyonu: Conquering Cancer: Mission Possible
  2. İklim Değişikliği Misyonu: Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe
  3. Okyanus ve Sular Misyonu: Regenerating our Ocean and Waters
  4. İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 - by and for the citizens
  5. Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu: Caring for Soil is Caring for Life
Önerdiği projede belirtilen araştırma görevlerini gerçekleştirebilecek operasyonel ve mali uygunluğa sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) Ufuk Avrupa Programı'na başvuru yapabilir. Program kapsamında çoğunlukla en az üç farklı kuruluşun oluşturduğu çok ortaklı projeler desteklenmektedir.

Bu programlardan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Türkiye koordinatör kurumu TÜBİTAK’dır.
Ufuk Avrupa Türkiye
Güncel Çağrılar
Erasmus+, AB'nin eğitim, öğretim, gençlik ve sporu destekleme programıdır ve projeler aracılığı ile hibe desteği sağlanmaktadır. Erasmus+ programına katılmak isteyen kuruluşlar, personelinin mesleki becerilerinin stratejik olarak geliştirilmesi, kurumsal kapasite geliştirme ve yenilikçi çıktılar üretmek veya en iyi uygulamaları değiş tokuş etmek için kuruluşlarla ulusötesi işbirliğine dayalı ortaklıklar oluşturma dahil olmak üzere bir dizi geliştirme ve ağ oluşturma faaliyetinde bulunabilirler. İlgili kuruluşlar için sağlanan faydalar arasında, uluslararası düzeyde faaliyet gösterme kapasitesinin artması, iyileştirilmiş yönetim yöntemleri, daha fazla finansman fırsatına ve projeye erişim, artan proje hazırlama, yönetme ve takip etme yeteneği örnek gösterilebilir. 

2021-2027 dönemi fon kapsamına giren alanlar: 
  1. Toplumsal kapsayıcılık
  2. Gençlerin demokratik yaşama katılımını teşvik etme
  3. Yeşil dönüşüm
  4. Dijital dönüşüm
Bu alanların altında farklı spesifik konularda proje çağrıları açılmaktadır. Program kapsamında çoğunlukla en az üç farklı kuruluşun oluşturduğu çok ortaklı projeler desteklenmektedir. 
Proje çağrılarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
KOSGEB, KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı'nın amacı: KOBİ’lerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,  bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. KOBİ’ler ve 6102 sayılı kanuna tabi kooperatiflerin faydalanabildiği destek programı sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir. 

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere destek tasarımı yapılmış olup, elektrik motorları etüt hizmeti, 2500 TL’ye kadar %100 oranında desteklenmektedir. Elektrik motorları değişim giderleri, 100.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenmektedir. Enerji etüt hizmeti, 30.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenmektedir. Verimlilik artırıcı giderler, 400.000 TL’ye kadar %40 oranında desteklenmektedir.

Elektrik motorları etüt hizmeti desteği ve enerji etüt hizmeti desteği kapsamında hizmet sağlayıcı olabilen EVD şirketleri, Etüt-Proje Sertifikasına sahip kişiler ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olup Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip kişiler destekten yararlanan işletmelere hizmet verebilmektedir.

Destek hakkında detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.
Yeşil Dönüşüm Destek Programı