DÜNYAYA SÖZÜMÜZ VAR
DEVAMI
MAİB
& MundusPlus
((MAİB/TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ)) Makine İhracatçıları Birliğimiz, 2002 yılında, Türkiye’nin makine ihracatını yaygınlaştırmak ve artırmak, ülke ihracatı içinde katma değeri yüksek ürünlerin payını artırmak üzere kuruldu. Sektörümüzün tamamı ile ilgili meseleleri 23 ürün grubu üzerinden takip ediyoruz; 22.000’den fazla üyemiz bulunuyor. ((MundusPlus)) Türkiye’nin Makinecileri olarak bizim de Dünyaya Bir Sözümüz Var! “MundusPlus”, geniş anlamıyla, evren, dünya, insan ve insanlık. Yeni, eksilmeyen ve artan bir dünyanın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olması gereğinden hareketle ortaya çıkardığımız “MundusPlus“ çatı markası adı altında, sektörümüzün stratejisi, eylem planı ne ve nasıl olmalıdır sorularına yanıt vermeye çalıştık. Bütün çalışmalarımızı ve eylemlerimizi içerecek bu web sitemizde, ayrıca, sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında dünyada birikmiş tüm literatürü de referansları ile bir araya getirerek okuyucularımıza açmayı amaçladık.
Başkanın Mesajı
Evrenin, yaşamın birliğini ve devamlılığını ifade eden MundusPlus markası, Makine İhracatçıları Birliği olarak sürdürülebilirlik alanında çeşitli projelerle desteklemeyi amaçladığımız, program ve strateji bütünlüğümüzün bir simgesi. Kuruluşundan itibaren geride bıraktığı 20 yıl içinde küresel entegrasyonunu sağlayan, bilgi üretme kapasitesini evrensel standartlara taşıyan Birliğimizin, sanayicilerimize bir hizmeti. MundusPlus, yeşil ve akıllı bir sanayi toplumunu merkeze alan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ekseninde ekolojik ve sosyal olarak belirlenmiş hedefler gözetilerek oluşturuldu. Küresel ekonomideki paradigma değişimlerine, özellikle de küresel makine üretimi içinde en yüksek paya sahip olan ülkelerin rekabetçi yaklaşımlarına yanıt verme ihtiyacımız, Birliğimiz çatısı altındaki pek çok çalışmayı MundusPlus çatısı altında buluşturdu.

HABERLER

Tüm Haberler

PROJELER