Sürdürülebilirlik yaklaşımına ilişkin birçok tanım yapılmasına karşın, 1987 yılında “Brundtland Komisyonu” tarafından ortaya konulan “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak” tanımı günümüzde genel kabul görmektedir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı, mevcut kaynakların sınırlı olduğunu ve bu kaynakların uzun vadeli öncelikler ve sonuçlar göz önünde bulundurularak idareli kullanılması gerektiğini varsayar. En basit haliyle açıklamak gerekirse, sürdürülebilirlik çocuklarımız, torunlarımız ve onlara bırakacağımız dünya ile alakalıdır.

Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı genel olarak iklim değişikliği, biyoçeşitlilikte yaşanan kayıplar, arazi ve su kirliliği gibi çevresel konularla ilişkilendirilse dahi esasında sosyal, çevresel ve ekonomik olmak üzere 3 temel bileşene ayrılmaktadır.
Çevresel Sürdürülebilirlik
+
Ekonomik Sürdürülebilirlik
+
Sosyal Sürdürülebilirlik
+