Evrenin, yaşamın birliğini ve devamlılığını ifade eden MundusPlus markası, Makine İhracatçıları Birliği olarak sürdürülebilirlik alanında çeşitli projelerle desteklemeyi amaçladığımız, program ve strateji bütünlüğümüzün bir simgesi. Kuruluşundan itibaren geride bıraktığı 20 yıl içinde küresel entegrasyonunu sağlayan, bilgi üretme kapasitesini evrensel standartlara taşıyan Birliğimizin, sanayicilerimize bir hizmeti.

MundusPlus, yeşil ve akıllı bir sanayi toplumunu merkeze alan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ekseninde ekolojik ve sosyal olarak belirlenmiş hedefler gözetilerek oluşturuldu. Küresel ekonomideki paradigma değişimlerine, özellikle de küresel makine üretimi içinde en yüksek paya sahip olan ülkelerin rekabetçi yaklaşımlarına yanıt verme ihtiyacımız, Birliğimiz çatısı altındaki pek çok çalışmayı MundusPlus çatısı altında buluşturdu. 

Bu alanda yaptığımız çalışmalarda en önemli kaynaklarımızdan birisi Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat dokümanı. Bu doküman; Avrupa'nın dijitalleşmede geç kalmaktan oluşan sorunlarını, artan enerji ihtiyaçları için sürdürülebilir enerji kaynakları sorununu, çevre ve iklim sorunlarını üst üste, iç içe koyarak, bunları toptan çözmek iddiasıyla geliştirdiği devasa bir gelecek programı... Benzer programlar ABD’de ve farklı dinamiklerden hareket etmekle birlikte Çin’de de var. 

Yeşil Mutabakat ile hayatımıza giren sınırda karbon vergileri veyahut pazarda tüketim vergileri gibi kaynaklarla finanse edilecek bu büyük sınai dönüşüm sadece sektörümüz için değil, ülkemiz için de yeni yükler getirirken, bu sorumlulukları hangi plan ve programlarla göğüsleyebileceğimizi kesinleştirmemiz gerekiyor. Endüstriyel alanda pek çok yatırımı şart koşan bu dönüşümde en büyük sektörel görev de her zamanki gibi makine imalatçılarına düşüyor.

Bize göre; toplumun bu alandaki düşünce araçlarını çeşitlendirecek çalışmalar yürütmek, makineci olmanın doğasındaki bir sorumluluktur. Stratejik düşünce araçlarını tabana yayacak girişimlerimiz; devletlerin, şirketlerin ve bireylerin ortak bir kültürü paylaşmasını mecbur kılan topyekûn bir dönüşüme yapılabileceğimiz en büyük katkılardan biridir. 

MundusPlus çatısı altında yürüteceğimiz çalışmalarla ülkemizin ve sanayimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Markamızı temas ettiği tüm paydaşlarına katkı sunma imkânı tanıyan, yeniliklere ve iş birliklerine açık, ortak bir düşünme noktası olarak geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Kutlu KARAVELİOĞLU
Başkan