Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından hazırlanan Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu'nu indirmek için tıklayın.

Makine İhracatçıları Birliği (Türkiye’nin Makinecileri); imalatçıların sürdürülebilir değer zincirine sahip olabilmeleri ve İkiz Dönüşüm’e hızla uyum sağlayabilmeleri için «Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu» nu hazırlayarak 16 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaştı. 
 

 

7 ANA BÖLÜMDEN OLUŞAN RAPOR;

  • Sürdürülebilirlik kapsamında önemli kurum ve kuruluşların (ulusal ve uluslararası) bugüne kadar yayınladıklarını, çalışmalarını inceliyor, özetliyor (başta aşağıdaki şekilde verilenler olmak üzere),
  • Sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımımızı, stratejimizi ve metodolojimizi açıklıyor, 
  • Önemli performans ve ölçümleme kriterlerini net biçimde tanımlıyor, aktarıyor ve hangi rapor ve metotlara uyum sağlamak gerektiğini kapsamlı olarak açıklıyor.
 

DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

+
Vizyon, Misyon ve Değerler
+
Sürdürülebilirlik ve Makine Sektörü
+
Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Perspektifi
+
Türkiye Makine Sektörü Değer Zinciri
+
Makine Sektöründe Sürdürülebilirlik ve İkiz Dönüşüm
+
Sürdürülebilirlik ve Döngüsellik