AVRUPA FİNANSAL RAPORLAMA DANIŞMA KURULU (EFRAG), AB’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA
STANDARTLARI (ESRS) VE ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNİ GÖSTEREN BİR KILAVUZ YAYIMLADI


AB’nin Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) konusunda danışmanlık yapan Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG) ESRS ile, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (ISSB) standartları arasındaki uyumu ve bunların birlikte çalışabilirliğini gösteren bir Kılavuz yayımladı. Kılavuz, özellikle iklim raporlamasına odaklanmakta; ESRS’ye göre kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapacak AB şirketlerinin asgari ek çabayla küresel standartlara uyum sağlayabileceğini göstermektedir.

2 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Kılavuz, 2024 yılı için 2025 yılında başlayacak sürdürülebilirlik raporlaması zorunluluğunun şirketler üzerindeki yükünün en aza indirme çabasının bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, ESRS ile ISSB Standartlarını uygulayan şirketler için ortaya çıkabilecek karmaşıklığı, parçalanmayı ve tekrarları azaltmayı amaçlayan bir rehber doküman olarak nitelendirilmiştir.

Uluslararası alanda sürdürülebilirlik uygulamaları yaygınlaştıkça, şirketlerin ESRS veya ISSB standartlarına uygun şekilde, sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilerini açıklama zorunlulukları artmaktadır. Bu iki standart uygulaması arasında karşılaştırılabilirliği ve hesap verilebilirliği sağlamak bir gereklilik haline dönüşmektedir. EFRAG tarafından yayımlanan Kılavuz; şirketlerin, karar süreçleri için gerekli verileri toplama, yönetme, izleme ve raporlama konusunda her iki standarda da uyum sağlamalarına imkan verecektir.

Özet Altyapı Bilgi:
AB'nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD); yatırımcılara ve diğer paydaşlara, şirketlerin insanlar ve
çevre üzerindeki etkilerinin yanı sıra iklim değişikliği ve diğer sürdürülebilirlik konularından kaynaklanan finansal risk
ve fırsatlarını değerlendirmek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Direktif kapsamındaki
şirketler ilk raporlamalarını 2024 yılı için 2025’de, ESRS'ye uygun olarak yapmak durumundadır.


Ömür Demir Kızılarslan - MAİB Sürdürülebilirlik Proje Danışmanı

Kaynaklar:
 
1. EFRAG Açıklaması,
https://www.efrag.org/News/Public-515/IFRS-Foundation-and-EFRAG-publish-interoperability-guidance

2. EFRAG, ESRS-ISSB Standartları Birlikte Çalışabilirlik Kılavuzu,
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/ESRSISSB+Standards+Interoperability+Guidance.pdf

3. AB Komisyonu, Finansal İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği Genel Müdürlüğü’nün Açıklaması,
https://finance.ec.europa.eu/news/corporate-sustainability-reporting-commission-welcomes-guidanceinteroperability-european-and-global-2024-05-02_en